header-2
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen

Bevestiging opzegging lidmaatschap

Geplaatst op 17-08-2018

Opgericht 12 juli 1950  

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit op 22 juli 1954   

Aangesloten bij het Verbond van de Nederlandse Motorbootsport
Rabobank: NL22 RABO 0107 5293 00

ING bank:  NL51  INGB  0000 3562 56
Secretariaat: p/a Welschapsedijk 209, 5657 BA Eindhoven

 


 

Eindhoven, 03-10-2023

 

,

 

Naar aanleiding van uw opzegging van  kan ik u namens het bestuur mededelen dat uw lidmaatschap per  wordt beëindigd en dat u aan al uw verplichtingen naar de vereniging heeft voldaan.

 

Indien u nog in het bezit bent van een nummerplaat, sleutel of keycard, dan verzoek ik u deze bij de vereniging in te leveren.(u ontvangt de door u betaalde borg terug)

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

 


© Copyright 2018 - 2023

Eindhovense Jachten Vereniging Beatrix

Alle rechten voorbehouden