header-2

Aanmelden als nieuw lid.

Naam

Adres

Contact

Zelfwerkzaamheid

Uw boot

Omdat u lid wil worden van onze vereniging gaan wij er van uit dat u in het bezit bent van een boot.

Wij verzoeken u hieronder een recente foto van uw boot te uploaden (max. 5 Mb)


Lidmaatschap


Bij verzending van dit formulier verklaart u dat de ingevulde gegevens naar waarheid en volledig zijn ingevuld en u akkoord bent met de statuten en reglementen van de EJV Beatrix.


Voor aanmelding als aspirant-lid bent u, behalve contributie, eenmalig inschrijfgeld (€ 100,00) verschuldigd. U ontvangt hiervoor een nota per e-mail.Beveiligings code Beveiligings code

© Copyright 2018 - 2020

Eindhovense Jachten Vereniging Beatrix

Alle rechten voorbehouden